Äktasmak.fi är en landsomfattande söktjänst för livsmedelsföretag och en mångsidig kunskapskälla för närmatbranschen.  På webbsidan finns information om REKO-ringarna, olika projekt inom branschen samt ett mångfald av material gällande såväl små och medelstora  livsmedelsföretag som utvecklandet av företagsverksamheten.

Nyheter

Delikatessernas Finland ordnas 3.-5.8.2017

Anmäla sig som utställare nu!
Lue lisää


Livsmedelsbranschens digitjänster och leveranskedjor -MiniHackathon i Helsingfors

Kom och bekanta dig med elektroniska och logistik tjänster!
Lue lisää


Närmat till yrkesköken genom samarbete mellan småproducenter och partiaffärer

Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att få lokal mat till yrkesköken.
Lue lisää


Äktasmak.fi nyhetsbrev

Februari 2017
Lue lisää


Det är viktigt för närmatskonsumenten att känna sin matproducent

Populariten av närmat håller på att stabilisera sig från trend till bestående fenomen. Konsumenterna vill veta var deras mat växer och vem som odlar den. Det är viktigt för dem att träffa närmatsproducenterna och de är beredda att betala producenten en rättvis ersättning för nära producerad mat.
Lue lisää


Ge förslag på Finlands bästa matturismprodukt

Hungy for Finland – nationella matturismtävlingen 2017 är nu öppnad
Lue lisääMore news...
Share or follow us
Videomme YouTubessa