Naturligtvis närmat!

Länkar

Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik. Närmatsprogrammet som bereddes i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med olika intressentgrupper godkändes som statsrådets principbeslut 16.5.2013.

Närmat är lokal mat

I närmatsprogrammet avses med närmat i första hand lokal mat som främjar den lokala ekonomin, sysselsättningen och matkulturen i den egna regionen. Maten är producerad och förädlad av råvaror från den egna regionen och den marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Med den egna regionen avses ett landskap eller motsvarande eller mindre regionnivå.
Åtgärderna i närmatsprogrammet täcker närmast specialprodukter av små företag inom livsmedelsbranschen med den närliggande regionen som det största marknadsområdet, men som säljs via olika kanaler också i övriga Finland. Sådana produkter finns närmast i sortimentet hos små företag.
I närmatsprogrammet betonas också korta distributionskedjor. Närmat och lokalt producerad mat har ett nära samband speciellt med korta distributionskedjor. Korta distributionskedjor fastställs av ett mindre antal ekonomiska aktörer i kedjan, samarbete mellan aktörerna, lokal ekonomisk tillväxt samt geografiska och sociala förbindelser mellan producenterna och konsumenterna.

Mer information http://mmm.fi/sv/narmat

Livsmedelsföretagande
Styrkan hos de småskaliga livsmedelsföretagen och deras produkter är att det är fråga om unika och högklassiga produkter som produceras lokalt. Produkterna och produktionen väcker ofta positiva associationer, som att produkterna är färska och producerade nära konsumenten. Man kan säga att produkten har ett ansikte. Ofta kan ett småföretag också stå till tjänst med flexibel kundbetjäning, både för yrkesmässiga uppköpare och privatkunder.

Största delen av Finlands livsmedelsföretag är småföretag, man beräknar att det finns ca 2950 sådana företag. Företagen som finns på olika håll i Finland representerar olika branscher. De vanligaste branscherna inom den småföretagsbaserade livsmedelsproduktionen är bageriverksamhet, förädling av grönsaker, bär och frukt samt köttförädling. Småföretagen spelar en viktig roll när det gäller att bevara och utveckla den finländska matkulturen. Man kan säga att de fungerar som ett slags genbank för den finländska matkulturen.

 


^
Tämä sivusto käyttää evästeitä sekä muita tekniikoita navigoinnin apuna sekä tilastointiin. Käyttämällä ja klikkaamalla OK hyväksyt tämän.
Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme täällä.

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and to analyse your use of our services. By clicking OK you consent to this.